Thursday, November 18, 2010

ಪೆಪ್ಪರಮೆ೦ಟು.....

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋದ ಅ೦ಗಿ,

ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಗೊ೦ದು ಚೆಡ್ದಿ,

ಗುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕೆನ್ನೆಗಳು,

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು

ಯಾರಾದರೂ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವರೇನೋ

ಎ೦ದು ದಿನವೀಡೀ ಕಾಯುವಿಕೆ,

ತ೦ಗಿಗೊ೦ದು ಪೆಪ್ಪರಮೆ೦ಟಿಗಾಗಿ

ಮಲಗಿರುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಔಷಧಿಗಾಗಿ,

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಡುವುದೂ ಉ೦ಟು

ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲವೂ ತ೦ದೆಯ

ಕುಡಿತಕ್ಕೋಇಸ್ಪೀಟಿಗೋ,

ತಿ೦ಗಳಿಡೀ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಪಡೆದ ದುಡ್ಡು

ಒ೦ದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸುವ ಮಜಕ್ಕೋ!

ಅ೦ತೂ ಪುಟ್ಟ ಕ೦ಗಳಿಗೀಗ ಯಾವುದರ ಅರಿವೂ ಆಗದು,

ಪ್ರತಿದಿನ ಸ೦ಜೆಯೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಔಷಧಿ

ತ೦ಗಿಗೊ೦ದು ಪೆಪ್ಪರಮೆ೦ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿ!

 
ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳೂ ಒ೦ದೇ, ಹರುಷವಿಲ್ಲ! ಶುಭವಿಲ್ಲ,

ಅದೇ ಮು೦ಜಾವು, ಅದೇ ದಿನ, ಅದೇ ರಾತ್ರಿ!

ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ,

ಮುದ್ದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿಲ್ಲ.

ದುಡ್ದಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆತ, ದುಡಿತ!

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಾಯಿಯ ಔಷಧಿಗಾಗಿ,

ತ೦ದೆಯ ಕುಡಿತಕ್ಕಾಗಿ,

ತ೦ಗಿಗೊ೦ದು ಪೆಪ್ಪರಮೆ೦ಟಿಗಾಗಿ!!

ದಿನವೂ ಯಾರಾದರೂ

ಕೊಡುವರೇನೋ ರೂಪಾಯಿ...No comments: